Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

 1. Správce osobních údajů, SUKOV s.r.o., IČ: 019 62 485, se sídlem Huštěnovice 402, PSČ 687 03, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 79865, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies a systémová data které jsou zde užity za účelem:
 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • vytváření remarketingových seznamů;
 • fungování webových stránek. 2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů.

Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). 3. Webové stránky lze používat i v režimu, který ​neumožňuje​ sbírání údajů o chování

návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, kterou lze zaslat na kontaktní adresu: Sukov, Huštěnovice 402, PSČ 687 03. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně, nejpozději však do 30 dní od vznesení námitky. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. 4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování

webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek. 5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. 6. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies, které jsou

uvedeny v bodě 10. 7. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 1. Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány tak, že:
 • Služba Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/us.html
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.. 10. Správce zpracovává následující soubory cookies:
Typ Název Účel
1) Nutné k provozování webu - Fungování jednotlivých stránek webu a událostí:
- obsah nákupního košíku
- přihlášený uživatel
- souhlas s cookie
- přihlášení přes Facebook, Google
- sdílení stránky přes Facebook, Google, Twitter
- porovnávání zboží
- správce pro externí skripty Google Tag Manager
2) Analytické Google Analytics Sledování jednotlivých stránek webu a událostí:
- přidání do košíku
- dokončená registrace
- objednávka
- vyhledávání

Slouží k vytváření statistik o návštěvnosti.

3) K marketingovým účelům Google Analytics Sledování jednotlivých stránek a událostí za účelem vytváření publik pro remarketing

Úvod Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookiesTato webová stránka používá cookies

Naše stránky používají cookies, abychom mohli průběžně zlepšovat naši webovou prezentaci. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více se dočtete zde.

Typ cookie

Popis


Zobrazení remarketingových reklam